Špecializácia

Realitné projekty

Autor admin   /   19. február 2013

V predmetnej oblasti poskytujeme komplexné právne poradenstvo, vychádzajúce z viac ako 10-ročných skúseností. čítaj viac

— Čítaj viac

Zmluvný servis

Autor admin   /   15. február 2013

Pre svojich klientov analyzujeme, vypracúvame a pripomienkujeme množstvo zmlúv a iných právnych dokumentov, najmä z oblasti obchodného a občianskeho práva. Taktiež radíme klientom a rokujeme s protistranou o podmienkach konkrétnej zmluvy a záležitostiach súvisiacich s

— Čítaj viac

Korporačný servis

Autor admin   /   10. február 2013

V predmetnej oblasti poskytujeme klientom komplexnú právnu pomoc spočívajúcu v oboznámení klienta s podmienkami podnikania na území Slovenskej republiky, v založení zvolenej právnej formy a vybavení súvisiacich formalít. Následne poskytujeme kontinuálny právny servis korporačných záležitostí

— Čítaj viac

Právne analýzy, právne audity

Autor admin   /   5. február 2013

Súčasťou nami poskytovaných právnych služieb je vypracúvanie právnych analýz a hĺbkových právnych auditov, ktoré umožňujú klientom orientáciu v zložitých právnych problémoch a následné rozhodnutie, resp. skúmajú stav (kvalitu) subjektu či nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom záujmu klienta.

— Čítaj viac

Zastupovanie klientov v súdnych a iných konaniach

Autor admin   /   3. február 2013

Zastupovanie klientov v súdnych a iných konaniach tvorí samozrejmú súčasť našej doterajšej právnej praxe. Zastupovanie spočíva v prevzatí prípadu, určení stratégie najvhodnejšieho postupu v danej veci, vypracovaní relevantných podaní na príslušný orgán, ako aj v

— Čítaj viac

Akvizície

Autor admin   /   1. február 2013

V tejto oblasti poskytujeme služby viacerým domácim aj zahraničným klientom. Právne poradenstvo spočíva najmä vo vypracovaní hĺbkového právneho auditu subjektu, ktorý je predmetom záujmu klienta, v príprave zmluvnej dokumentácie a v samotnej realizácii transakcie. Predmetom fúzií

— Čítaj viac
 • AK ELBA

  Advokátska kancelária ELBA poskytuje komplexný právny servis v oblastiach obchodného a občianskeho práva, so špecializáciou na realitné projekty a pozemkové vlastníctvo.
 • Kontakt

  Advokátska kancelária ELBA, s.r.o.
  Plynárenská 1
  821 09 Bratislava – Ružinov
  E-mail: office@ak-elba.sk
hore na stránku