archív autora admin

Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným

Autor admin   /   26. november 2013

Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným V súvislosti so zavedením „daňových licencií“ sa pre mnohých podnikateľov stala pálčivou otázka, či svoju firmu, ktorá nevykazuje dostatočný zisk na to aby ju „daňová licencia“ dodatočne nezaťažila, udržovať ďalej pri živote

— Čítaj viac

Realitné projekty

Autor admin   /   19. február 2013

V predmetnej oblasti poskytujeme komplexné právne poradenstvo, vychádzajúce z viac ako 10-ročných skúseností. čítaj viac

— Čítaj viac

Zmluvný servis

Autor admin   /   15. február 2013

Pre svojich klientov analyzujeme, vypracúvame a pripomienkujeme množstvo zmlúv a iných právnych dokumentov, najmä z oblasti obchodného a občianskeho práva. Taktiež radíme klientom a rokujeme s protistranou o podmienkach konkrétnej zmluvy a záležitostiach súvisiacich s

— Čítaj viac

Korporačný servis

Autor admin   /   10. február 2013

V predmetnej oblasti poskytujeme klientom komplexnú právnu pomoc spočívajúcu v oboznámení klienta s podmienkami podnikania na území Slovenskej republiky, v založení zvolenej právnej formy a vybavení súvisiacich formalít. Následne poskytujeme kontinuálny právny servis korporačných záležitostí

— Čítaj viac

Právne analýzy, právne audity

Autor admin   /   5. február 2013

Súčasťou nami poskytovaných právnych služieb je vypracúvanie právnych analýz a hĺbkových právnych auditov, ktoré umožňujú klientom orientáciu v zložitých právnych problémoch a následné rozhodnutie, resp. skúmajú stav (kvalitu) subjektu či nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom záujmu klienta.

— Čítaj viac

Zastupovanie klientov v súdnych a iných konaniach

Autor admin   /   3. február 2013

Zastupovanie klientov v súdnych a iných konaniach tvorí samozrejmú súčasť našej doterajšej právnej praxe. Zastupovanie spočíva v prevzatí prípadu, určení stratégie najvhodnejšieho postupu v danej veci, vypracovaní relevantných podaní na príslušný orgán, ako aj v

— Čítaj viac

Akvizície

Autor admin   /   1. február 2013

V tejto oblasti poskytujeme služby viacerým domácim aj zahraničným klientom. Právne poradenstvo spočíva najmä vo vypracovaní hĺbkového právneho auditu subjektu, ktorý je predmetom záujmu klienta, v príprave zmluvnej dokumentácie a v samotnej realizácii transakcie. Predmetom fúzií

— Čítaj viac
 • AK ELBA

  Advokátska kancelária ELBA poskytuje komplexný právny servis v oblastiach obchodného a občianskeho práva, so špecializáciou na realitné projekty a pozemkové vlastníctvo.
 • Kontakt

  Advokátska kancelária ELBA, s.r.o.
  Čachtická 13
  831 06 Bratislava

  Tel.: +421 2 5727 2877
  E-mail: office@ak-elba.sk
hore na stránku