Zastupovanie klientov v súdnych a iných konaniach

Autor admin   /   3. February 2013

Zastupovanie klientov v súdnych a iných konaniach tvorí samozrejmú súčasť našej doterajšej právnej praxe. Zastupovanie spočíva v prevzatí prípadu, určení stratégie najvhodnejšieho postupu v danej veci, vypracovaní relevantných podaní na príslušný orgán, ako aj v zastupovaní klienta pri jednotlivých úkonoch.

  • AK ELBA

    Advokátska kancelária ELBA poskytuje komplexný právny servis v oblastiach obchodného a občianskeho práva, so špecializáciou na realitné projekty a pozemkové vlastníctvo.
  • Kontakt

    Advokátska kancelária ELBA, s.r.o.
    Čachtická 13
    831 06 Bratislava

    Tel.: +421 2 5727 2877
    E-mail: office@ak-elba.sk
hore na stránku