layer

KOMPLEXNÉ PRÁVNE PORADENSTVO

layer

REALITNÉ PROJEKTY

layer

POZEMKOVÉ VLASTNÍCTVO

layer

SKÚSENOSTI

Advokátska kancelária ELBA

ponúka kvalitné právne riešenia
Komplexné právne poradenstvo

Komplexné právne poradenstvo

Služby schopné ponúknuť efektívne riešenia

Realitné projekty

Realitné projekty

Špecialisti na oblasť realitných projektov

Pozemkové vlastníctvo

Pozemkové vlastníctvo

Skúsenosti v oblasti pozemkového práva

Advokátska kancelária ELBA pôsobí na trhu právnych služieb od roku 2005. Svojim klientom poskytuje komplexný právny servis. Sústreďuje sa na oblasti obchodného práva a občianskeho práva, so špecializáciou na realitné projekty a pozemkové vlastníctvo. Klientom poskytuje široký záber služieb, najmä:

 • základné právne konzultácie, hľadanie najvhodnejších a najefektívnejších riešení právnych problémov klientov,
 • vypracovanie, posudzovanie a pripomienkovanie právnych dokumentov,
 • rokovania a komunikácia s obchodnými partnermi či protistranami klientov,
 • vypracovanie analýz, ktorých účelom je informovať klientov o právnych rizikách vyplývajúcich z posudzovanej právnej veci a navrhnúť vhodné riešenie tak, aby boli čo najviac uľahčené rozhodnutia klientov,
 • zastupovanie klientov v súdnych a iných konaniach, vrátane vypracovania potrebných podaní na príslušné orgány,
 • vypracovanie hĺbkových právnych auditov za účelom zistenia právnych rizík súvisiacich s aktivitami klientov.

— Čítaj viac

obr
 • AK ELBA

  Advokátska kancelária ELBA poskytuje komplexný právny servis v oblastiach obchodného a občianskeho práva, so špecializáciou na realitné projekty a pozemkové vlastníctvo.
 • Kontakt

  Advokátska kancelária ELBA, s.r.o.
  Čachtická 13
  831 06 Bratislava

  Tel.: +421 2 5727 2877
  E-mail: office@ak-elba.sk
hore na stránku