O nás

Advokátska kancelária ELBA poskytuje právne služby v širokom spektre právnych odvetví. Pomáha klientom dosahovať vytýčené ciele a prekonávať prekážky, ktoré im v tom bránia.

AboutusSnahou našej kancelárie je poskytovať právne služby na vysokej odbornej úrovni, v požadovanom čase a za primeranú odmenu, s dôrazom na efektivitu a praktickú stránku poskytovaných služieb. Chceme poskytovať právne služby tak, aby potreby našich klientov využiť právnikov boli maximálne uspokojené.

Zameranie kancelárie vychádza z našich doterajších skúsenosti. Sústreďujeme sa najmä na oblasti obchodného práva a všeobecného súkromného práva, so špecializáciou na realitné projekty a pozemkové vlastníctvo. Poskytovanie právneho poradenstva spočíva najmä v príprave zmlúv a iných právnych dokumentov, konzultácií právnych problémov, navrhovaní riešení a ich následnej implementácii.

Klientom poskytujeme široký záber služieb, najmä:

 • základné právne konzultácie, hľadanie najvhodnejších a najefektívnejších riešení právnych problémov klientov,
 • vypracovanie, posudzovanie a pripomienkovanie právnych dokumentov,
 • rokovania a komunikácia s obchodnými partnermi či protistranami klientov,
 • vypracovanie analýz, ktorých účelom je informovať klientov o právnych rizikách vyplývajúcich z posudzovanej právnej veci a navrhnúť vhodné riešenie tak, aby sme čo najviac uľahčili rozhodnutia klientov,
 • zastupovanie klientov v súdnych a iných konaniach, vrátane vypracovania potrebných podaní na príslušné orgány,
 • vypracovanie hĺbkových právnych auditov za účelom zistenia právnych rizík súvisiacich s aktivitami klientov.

Právne služby poskytujeme v slovenskom a anglickom jazyku.

Špecializácia kancelárie

Mgr. Juraj Eliáš

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr., 2001)

Jazykové znalosti:
anglický jazyk

Právna prax:
1998 – súčasnosť

Členstvo v profesijných organizáciách:
Slovenská advokátska komora – advokát (2005)

Elias

Mgr. Peter Bartolčič

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr., 2001)

Jazykové znalosti:
anglický jazyk

Právna prax:
1997 – súčasnosť

Členstvo v profesijných organizáciách:
Slovenská advokátska komora – advokát (2005)

Bartolcic

 • AK ELBA

  Advokátska kancelária ELBA poskytuje komplexný právny servis v oblastiach obchodného a občianskeho práva, so špecializáciou na realitné projekty a pozemkové vlastníctvo.
 • Kontakt

  Advokátska kancelária ELBA, s.r.o.
  Plynárenská 1
  821 09 Bratislava – Ružinov
  E-mail: office@ak-elba.sk
hore na stránku