Korporačný servis

Autor admin   /   10. February 2013

V predmetnej oblasti poskytujeme klientom komplexnú právnu pomoc spočívajúcu v oboznámení klienta s podmienkami podnikania na území Slovenskej republiky, v založení zvolenej právnej formy a vybavení súvisiacich formalít. Následne poskytujeme kontinuálny právny servis korporačných záležitostí existujúcich spoločností, vrátane zmien právnych foriem, zlučovania, splynutia či rozdelenia spoločností. Taktiež pre klientov zabezpečujeme správu zahraničných korporačných štruktúr.

 • AK ELBA

  Advokátska kancelária ELBA has operated in legal services since 2005. Its clients are provided with comprehensive legal services - commercial and civil law, especially real estate projects and property.
 • Contact

  Advokátska kancelária ELBA, s.r.o.
  Čachtická 13
  831 06 Bratislava

  Tel.: +421 2 5727 2877
  E-mail: office@ak-elba.sk
to top