Zmluvný servis

Autor admin   /   15. február 2013

Pre svojich klientov analyzujeme, vypracúvame a pripomienkujeme množstvo zmlúv a iných právnych dokumentov, najmä z oblasti obchodného a občianskeho práva. Taktiež radíme klientom a rokujeme s protistranou o podmienkach konkrétnej zmluvy a záležitostiach súvisiacich s uzavretím a realizáciou transakcie.

hore na stránku