Zastupovanie klientov v súdnych a iných konaniach

Autor admin   /   3. február 2013

Zastupovanie klientov v súdnych a iných konaniach tvorí samozrejmú súčasť našej doterajšej právnej praxe. Zastupovanie spočíva v prevzatí prípadu, určení stratégie najvhodnejšieho postupu v danej veci, vypracovaní relevantných podaní na príslušný orgán, ako aj v zastupovaní klienta pri jednotlivých úkonoch.

hore na stránku