Korporačný servis

Autor admin   /   10. február 2013

V predmetnej oblasti poskytujeme klientom komplexnú právnu pomoc spočívajúcu v oboznámení klienta s podmienkami podnikania na území Slovenskej republiky, v založení zvolenej právnej formy a vybavení súvisiacich formalít. Následne poskytujeme kontinuálny právny servis korporačných záležitostí existujúcich spoločností, vrátane zmien právnych foriem, zlučovania, splynutia či rozdelenia spoločností. Taktiež pre klientov zabezpečujeme správu zahraničných korporačných štruktúr.

hore na stránku